Sen Yeter ki, Herşeyin Sahibi’ne (c.c.) Teslim Ol ..!‏

Dertler, acılar ve çaresizlikler… İnsan eli kolu bağlı bir vaziyette Rabbi’ne (c.c.) teslim olduğunda, karanlıklar aydınlığa döner… Herşeyin en iyisini bilen O’dur (c.c.). Bizim gidecek başka kapımız mı var?
Keşke, Rabbimize her zaman niçinsiz ve nedensiz olarak teslim olabilsek… O’nu (c.c.) bilip vicdanımızda O’nun (c.c.) irfanına erdikten sonra mükellef olduğumuz hususlar mevzuunda “niçin böyle oldu?”, “neden bunlar hep benim başıma geliyor?”, “ALLAH’ım (c.c.) neydi günahım!” demeden sadece ve sadece teslim olmamız nispetinde O’na (c.c.) karşı şükran borcumuzu eda edebilsek… Kapısının sadık tasmalı kulları olarak yüzümüzü kapısının eşiğinden ayırmayıp “Rabbim (c.c.) günahkar kulun kapına geldi.. bahtına düştüm..” deyip kendimizi O’nun (c.c.) rahmet kollarına bırakabilsek…

Sözün burasında bir misal olması bakımından kadınlık dünyasının sultanlarından Hz. Hacer Validemizin teslimiyetini nazarlara arz edelim. Hz. İbrahim, kucağındaki çocuğuyla birlikte Hz. Hacer anamızı ekinin bitmediği, suyunun olmadığı kupkuru bir çöle, şimdiki adıyla Mekke’ye bırakmakla emrolunur. Eşini ve biricik oğlunu orada bırakan Hz. İbrahim geriye döner. Biraz ilerlemiştir ki, arkadan ağzı kevser içesi, Rasul-i Ekrem’e gerçekten nine ve anne olacak büyük kadın Hz. Hacer’in sesi duyulur: “Ya İbrahim, Ya İbrahim! Bizi burada bırakman ALLAH’ın emri mi yoksa kendi isteğin mi?” Bunun üzerine Hz. İbrahim, “ALLAH’ın emri ile seni buraya bıraktım Ya Hacer” der. Bu sözleri duyan Hz. Hacer’in dudaklarından şu sözler dökülür: “Madem ALLAH’ın emriyle getirip bizi buraya bıraktın, gayri ALLAH bizi terk etmez. ALLAH’a teslim olmak, emrettiği şeyleri yerine getirirken, bizi zayi ve terk etmeyeceğine inanmak lazım.”

BAHTINA DÜŞTÜM YA RABBİ!

O sırada başta İki Cihan Serveri Fahri Kainat Efendimiz (S.A.V.) olmak üzere kıyamete kadar gelecek nurlu halkanın başı, onların şerefli dedeleri Hz. İsmail bir çocuktur. Başında koruyucu olarak anasından başka kimsesi yoktur. Etrafta su ve yiyecek namına bir şey görülmüyordu. Hz. İbrahim eşini orada bırakıp uzaklaştıktan sonra bütün yük, Hz. Hacer’in omuzlarına kalmıştır. Ama o, “Rabbin emriyle olduktan sonra gam yemem” diyordu. Biraz sonra çocuk susayınca ağlamaya başlar. Anne bir yudum su bulabilmek için sağa sola koşar. İlk gözüne ilişen Safa tepesi olur. Safa kapısından dışarı çıkar, “Acaba bir yerde su görebilir miyim.. suyun alameti olan kuşlara şahit olabilir miyim.. ben ne olursam olayım ama şu yavrucuk ağlıyor ve içim parçalanıyor” duygu ve düşüncesiyle tepeye tırmanır.

Safa’da bir şey göremeyince Merve tepesine tırmanır ve Safa ile Merve arasındaki bu geliş gidişler yedi defa olur. Dört defa gider, üç defa gelir. İyice yorulan ve takati kalmayan Hz. Hacer anamız, “Artık bittim Ya Rabbi. Bütün sebeplere sarıldım. Bu yavruyu bırakıp gidemem. Senin emrine muhalefet de edemem. Bahtına düştüm” diye inler. Bu içten yapılan dua, Cenab-ı Hakk’ın (c.c.) rahmetini harekete geçirir ve ilahi emirle Hz. İsmail ayağını yere vurunca yerden bir su (zemzem suyu) fışkırır. Ve bu sudan hem anne hem de çocuğu kana kana içerler. Evet Hz. Hacer validemiz, teslimiyetinin meyvesini böyle görür ve aynı zamanda kıyamete kadar gelecek olan müminlere de nice dersler verir. (İbn Sad, Tabakat, 1/50-164)

Musibetlerimizi def edecek, bizi huzura kavuşturacak, gönül dünyamızda zemzemler fışkırtacak, bizi iman ufkuna ulaştıracak, kanayan yaralarımızı dindirecek ve bize inşirah verecek olan sadece ve sadece Rabb’imizdir (celle celâluhu). Biz, sebeplere sonuna kadar sarılıp ALLAH’ın (c.c.) bize verdiği imkanları kullanacağız. İşte bu noktadan sonra ALLAH’ın bitip tükenme bilmeyen kudret ve kuvvetine şahit olacağız. Gecemiz gündüz olacak, şafaklar atacak, ak horozlar ötecek, çatlak sesler dinecek, meseleyi ters anlayanlar kaybolup gidecektir. Bize düşen niçinsiz ve nedensiz olarak teslim olmak, sadakatle O’nun (c.c.) kapısından ayrılmamak ve bir ömür boyu O’nu (c.c.) tanıyıp tanıtmaya çalışmaktır.

KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR ”

Hz.MUHAMMED
(S.A.V.)
 
Reklamlar

9 responses to this post.

 1. Posted by gülay on Ocak 30, 2010 at 6:40 pm

  BismillahirrahmanirrahimSelamunaleykumMüslüman islamı bir bütün olarak yaşamalı. Canının istediğini yerine getirip istemediğinden kaçınır olmamalı.Kendi kafasından hüküm çıkarmamalı, Kur’ana ve sünnete icabet etmeli. Her insan kendi kafasına göre hüküm çıkarmaya çalışırsa yeryüzündeki insan adedi kadar hüküm çıkar ki buda hiç bir sorunu haledemez.Helal, haram olayı ortadan kalkar. şarhoş yaptığı işin iyi, hırsız işinin gayet normal olduğunu söyler.Müslüman islamı bir bütün olarak yaşadığı zaman ruhunda olgunluk hasıl olacak.Kendi iç aleminde kendisi ile barışık olacaktır. Yaşama sevincini tadacak, etrafına ışık olacak sevinç dağıtacaktır.Müslüman huzura erecek, kalbi mutmain olacak,stres yapmayacak Allahın takdiri deyip rıza gösterecek. İmkanları bol olduğunda şımarmayacak, imkansızlık olduğundada şikayet etmeyecektir. Buda Kur an talebesi olmakla mümkündür.Peygamber AleyhisselamBir gün ashabına şöyle dedi:“Bir kimse, mü’min kardeşini sevindirince Allah verdiği bu sevinç sebebiyle bir melek yaratır.Sonra o kul, kabrine girdiğinde, o melek gelir ve ölene: beni tanıyor musun? derO kimse:sende kimsin?O melek:“Ben falancaya verdiğin sevincim! bu gün senin yalnızlığında sana dost olacağım.Ve sual melekleri yanına geldiklerinde sana yardımcı olacağım. Sana cennetteki yerini göstereceğim”der. Gelecekte müthiş günler bizleri beklemekte. Bu müthiş ve dehşetli zamanlarda selametle Allah cc ın huzuruna varıp hesabımızı kolay verebilmek için işte bir sebeb, etrafımızdaki insanları üzmemek onlarla hoş geçinmek ışık gibi sevinç dağıtmak, güler yüzlü olmakda bir sadakadır. abus suratlı asık suratlı omakta hayır yoktur.islam ne kadarda güzel. Ona uyanda kimbilir rabbimizin ne kadar iltifatına mazhar olur.mevla bizleri güzel olanlardan eylesin . dualarınızı beklerim.

  Cevapla

 2. Posted by gülay on Ocak 30, 2010 at 6:41 pm

  Bizim güzel islam dinimiz bütünüyle edepten ibarettir..Mü’min,Yüce Rabbinin karşı gereken edebi koruduğu gibi,O’nun bütün yaratıklarınakarşı da edebli davranir..Varlıklara layık olduğu muameleyi yapmaya ve nefsi edep dairesinde tutmayatevazu denir…Tevazu edebin,edeb aklın göstergesidir..Tevazunun merkezi kalbtir..Yüce Rabbini seven ve nefsini tanıyan kişi,kibirli ve bencil olması mümkün değildir..Çünkü Rabbi’ni bilen,seven,tanıyan mümin,tüm mülk,yetki,kısaca herşeyi O’na aitolduğunu bilir ve O’na c.c. boyun eğer…Tevazu ,herkese hakkını vermektir..Tevazu,insanların önünde alçalmak değil,herkese güzel muamele yapıp Allah’ınsevgili kulu olmaktır…Tevazu,kalbin samimi,davranışın ihlaslı olmaktır..Tevazu,güzel ahlaktan ibarettir,ve Allah’ın rızası için yapilir..Tevazu,içi ve dişıyla samimiyet ister..Hakiki tevazu gönülde ,dilde,halde,ibadette,ve her işte kendini gösterir..Mütevazi ,edebli insan gönlü temiz ,dili tatlı,ibadeti husulu olur..İnsanlar içinde edebli gözüken kişi,eğer evinde dili ve haliyle ailesineeziyert veriyorsa,p edep den ve tevazudan yoksul dur..Ne yazıl ki zamanımızda tevazu ve edep seviyesi düşmektedir..Yükselmek,mal-mülk hirs,dünyanın aldatıcı güzellikler,bol nimetler,insanıAllah’a ve insanlara karşı olan vazifesini unutturdu..Evet,bir insan parası çoğaltıkça şımarıklığı artıyorsa onu sonu alçatmaktır..Şimdi de Yüce Peygamberimizi dinleyelim :“Allahu Teala bana birbirinize tevazu göstermenize,bazınızın diğerlerine taşkınlıkve zülüm yapmamanızı emretti”"“Kim Allah rızası için insanlara tevazu gösterirse,Allah o kimseyi muhakkak yüceltir.Kim de Allah’ın kullarına karşı kibir gösterirse,Allah onu alçatır..”“”Ne mutlu şeref ve dininden bir şeyi kaybetmeden tevazu gösterene!”selam ve dua ileYa Rabbi, İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle! Amin…

  Cevapla

 3. Posted by gülay on Ocak 30, 2010 at 6:43 pm

  Hucurat / 10 * Müminler,ancak birbirlerinin kardeşidir.O halde ikikardeşinizin aralarını ıslah edin.Ve Allah Teala dan korkun ki rahmetolunasınız *Hucurat / 11 * Ey iman edenler ! İçinizden bir kimse,başka bir kimse ilealay etmesin.Olur ki , Allah indinde alay edilenler,alay edenlerden dahahayırlıdır.Kadınlar da,diğer kadınlar laalayetmesinler.Berikiler,ötekilerden daha hayırlı olabilir.Birbirinizi ta yib etmeyin !Yek diğerinizi kötü lakabla çağırmayın ! İmanettikten sonra fasıklık ne çirkin addır.Kim ki bu menahiden tevbe etmezsezalimlerden olur *Hucurat / 12 * Ey iman edenler ! Zannın bir çoğundan ictinabedin.Zira,zannın ba zısı ağır günahtır.Tecessüs de etmeyin.Ve bir kısmınızbir kısmınızı gıybet de etmesin.İçinizden biriniz,ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi ? İşte baktiksindiniz.O halde Allah Teala dan korkun.Allah ü Zülcelal,gıybetten tevbeedenlerin tevbelerini kabul eder,rahmetine erdirir *Yukardaki Ayet i Kerimelerde Rabbimiz ( c.c ) İman edenlere buyurmaktadır .Bizler bu Ayetlere muhatab olduğumuzdan dolayı . Öncelikle kendi içimizdekiolumsuzlukları halletmemiz gerekmektedir .Kendisiyle barışık bir İslam topluluğu , ancak , diğer insanlık için faydalıolabilir . Bunun aksi ise . Şu anda İslam devletlerinin ve topluluklarınıniçinde bulundukları kaos ortamından başka bir şeye yaramaz .Bizler Allah ( c.c ) ın ipine sım sıkı sarılmaz , bir başkalarının elindekukla olursak , suçu ancak ve ancak kendimizde aramamız gerekir .Dalından düşen bir yaprak . Her zaman rüzgârın esiridir .Bizlerin köküde , gövdeside , dalıda çok sağlamdır . Yeterki birbirimizeİslam kardeşliği çerçevesinde sım sıkı sarılalım .dua ile selam

  Cevapla

 4. Posted by ahmed on Ocak 30, 2010 at 7:23 pm

  Allahım!Alemlere Rab olan Sensin. Görüyorsun her şeyi, Sen öğrettin bana görmeyi . Duyuyorsun her sesi, Sen öğrettin bana duymayı . Biliyorsun her ne varsa, Sen öğrettin bana bilmeyi . Ben "hiçbir şeydim, Sen varettin, bir "şey" oldum. Varlığı Sen\’le bildim, yokluğu Sen\’le öğrendim. Sen ki, bana sayısız nimetler bahşettin. İsimlerle donattın içimi ve dışımı, hem var hem yâr ettin. Sen ki, beni dünya evine buyur ettin, ağırladın, ikram ettin Hamd de şükür de yalnız Sana\’dır. Sen ki, bana "Konuşmak\’ için \’Dil\’, \’Sevmek\’ için \’Kalp\’ \’Düşünmek\’ için \’Akıl\’ verdin. Sen ki, bana \’Görmek\’ için \’Göz\’, \’Duymak\’ için \’Kulak\’, \’Dokunmak\’ için \’El\’ verdin. O kadar fakirim ki zenginliğin karşısında, kabul eyle acziyetimi. O kadar zayıfım ki gücün karşısında, geri çevirme abdiyetimi. O kadar kulum ki, öyle bir Rab\’sın Sen. Kelimeleri ihsan eyledin bana. En güzel kelimeler Senin\’dir, en güzel kelimelerim Senin içindir. Beni bağışla, hatalarım, kusurlarım, günahlarım için. Bilirim ki Senin merhametin, Cömert topraktan daha çoktur. Bilirim ki, Senin rahmetin Yağan yağmurdan daha fazladır. Yine bilirim ki, Senin şefkatin Annenin çocuğuna duyduğundan daha ötedir. Kapına kul olarak geldim, şereftir bu benim için, karşındayım Ya Rab!. Anahtarı almaya layık eyle beni. Kapını açıp gark olayım sonsuz rahmetine, imdâd eyle. Beni kendini bilenlerden eyle, kendinden habersiz eyleme beni. Beni güzel bir vesile kıl şu yalan dünyada, düşürme şer yollara. Beni İman\’a ehil, İslam\’a delil, Hakikate râm, Saadete merâm eyle. Yarattığın \’Su\’ ve \’Toprak\’ ve \’Hava\’ ve \’Ateş\’ hikmetine, \’Eşref-i Mahlukat\’ sırrına ulaştır beni Ya Rab! . Elif\’ten Yâ\’ya, anlamayı ve anlaşılmayı nasip eyleAmin… selam ve dua ile ablacan

  Cevapla

 5. Posted by ahmed on Ocak 31, 2010 at 9:01 pm

  Hz. Ebu Said Radiyallahu Anh\’tan rivayetle Fahri Alem, Alemlere Rahmet Muhammed Mustafa Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Şöyle buyurdular:"Ne mutlu Beni görüp de iman edene.Sonra ne mutlu, ne mutlu, yine ne mutlu Beni görmeden Bana iman edene."(Ahmed bin Hanbel; Ebu Ya\’la)

  Cevapla

 6. Posted by ASLI NUR on Şubat 2, 2010 at 11:56 am

  ..Gökkuşağının damlalarını, Kar tanelerinin düşüşünü, Güneşin altın rengini, Gün batımının pembe morluğunu,GÖREBİLİYORUM. Taze bir balığı, Yeni kesilmiş bir limonu, Yeni kaldırılmış samanları, Bir gülün kokusunuKOKLAYABİLİYORUM.Telefonun zilini, Torunumun fısıldadığı sırları, O en güzel ilahi ve ezgileriDUYABİLİYORUM. Soğuğun keskinliğini ve ağrıların batışını, Kalbimin atışını ve gözlerimi kırptığımı, Bir yaprağın damarlarını, HİSSEDEBİLİYORUM…Dilimin üzerinde biberli sosun acılığını, O mübarek hurmandandaki şekeri, Yeni dilimlenmiş bir greyfurdun ekşiliğini, Kokulu bir çayın burukluğunu, TADABİLİYORUM. Bugün, gözlerim, burnum, kulaklarım, cildim ve dilime şükürlerimi sunacağım. Bunlar, dünyadaki iyi şeyleri ve Allah\’ın iyiliğini bilmemi sağlıyor. Bugün, ailem ve dostlarım, inançlarım ve bayrağıma teşekkürlerimi sunacağım. Bugün her şeye teşekkür edeceğim. Bugün, "Allahım bana çok şey verdin.Bir şey daha ver,iyilik yüklü bir yürek" diyeceğim… VE HERGÜN HER DAKİKA VE HER SANİYE RABBİME ŞÜKREDECEĞİM LAYIK OLMADIGIMIZ BU GÜZELLİKLERİ BİZLERE BAHŞETTİĞİ İÇİN ALLAHIM SANA NE KADAR ŞÜKRETSEK AZZ HAMDÜSENALAR OLSUN.

  Cevapla

 7. Posted by ahmed on Şubat 3, 2010 at 11:48 am

  Kalb ferahlığı “İçinde sıkıntı görünce onun çâresine bak; çünkü dalların hepsi kökten biter.İçinde genişlik, ferahlık görünce ona su ver. Kalb ferahlığının verdiği meyvayı da, dostlara ve ahbaplara sun.” Hz. Mevlânâselam ve dua ile abla

  Cevapla

 8. Posted by gülay on Şubat 6, 2010 at 7:41 pm

  aleykum selam güzel insanlar hoşgeldiniz..Mevlam c.c. razi olsun..hayırlı huzurlu bir hafta sonu dilerim inşallah

  Cevapla

 9. Posted by Nuru on Şubat 9, 2010 at 9:32 am

  azrail gelir canını alırcanın tenden bir gun ayrılırbu mal bu servet kime kalırgel ölüm gelmeden al tedbiri bir nefes kadar yakınında seni takip eder her an arkandayerle bir ol evin barkındagel ölüm gelmeden al tedbiri tevbe et dön yüzün allahane bilirsinki cıkacaksın sabahaayık artık düşme günahagel ölüm gelmeden al tedbiri türkmen\’im yürürüm hakkabu bendeki hal bilinmez başkahadi durma sende gel düş aşkagel ölüm gelmeden al tedbiri

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: